Spring op zondag 8 juli 2018 samen met ons in het water en laat zien dat:


  • rivieren en oppervlaktewater levende milieus zijn die nooit meer buiten beschouwing mogen worden gelaten;

  • het mogelijk is om samen iets te doen om de kwaliteit van onze rivieren te herstellen;
  • onze rivieren en waterlopen plaatsen zijn om zich te ontspannen en zich opnieuw verbonden te voelen met de natuur.Rivieren creëren het landschap en maken het mooier.
Kortom, toon je engagement via deze ludieke actie: 3,2,1… JUMP ! 

Met de sprong van 14 juli 2015 liep tien jaar Big Jump* (2005-2015) op z’n einde.

Meer dan 400 teams sprongen in het water voor de verbetering van de waterkwaliteit in heel Europa. Tussen 2005 en 2015 stonden maar liefst 2700 sprongen symbool voor de waakzaamheid van alle burgers wat betreft de effectieve invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW), die op 23 oktober 2000 door het Parlement is aangenomen.

We mogen trots zijn op de verbetering van de toestand van onze rivieren, stromen en andere wateroppervlaktes sindsdien. De doelstelling van de EKW om “een goede ecologische toestand te bereiken voor Europese rivieren, meren en grondwater” is vandaag de dag echter nog niet bereikt. De meeste Europese lidstaten moeten nu dus hun vertraging verantwoorden om uitstel tot 2

021 (of zelfs 2027) te krijgen wat betreft de invoering van de EKW.

Daarom hebben wij besloten om ons verder in te zetten om de reeds bereikte vooruitgangen te vieren en om de laatste moeilijkheden te identificeren en te overwinnen, totdat de doelstelling van de EKW 100% bereikt is.

Advertenties