BEDANKT!

BigJump2016-1

Meer dan 1100 burgers, jong en oud, sprongen op zondag 10 juli 2016 op 14 locaties in België in rivieren om hun eis voor proper water kracht bij te zetten, aangemoedigd door een nog talrijker publiek.

Videoreportage van de Big Jump in Han-sur-Lesse >

GoodPlanet Belgium dankt de lokale organisatoren en deelnemers van harte voor hun engagement. Afspraak elk tweede weekend van juli tot de zomer van 2021. We hopen samen dat de droom van de Europese Kaderrichtlijn Water tegen dan werkelijkheid is geworden.


Sinds 2005 organiseert GoodPlanet Belgium in samenwerking met nationale en lokale partners de Big Jump* in België. Dit initiatief berust op een eenvoudig concept: elke tweede zondag van juli springen burgers uit heel Europa om 15u in het water om te tonen dat ze wakker liggen van proper water.

Door tijdens de Big Jump* in het water springen, vragen we op een symbolische manier aandacht voor
waterlopen die bruisen van het leven en waarin we zelf zonder gevaar een verfrissende duik kunnen nemen.
We steunen de beleidsplannen die als doel hebben de ecologische toestand van onze rivieren te herstellen. Met de Big Jump*, tonen Europese burgers dat ze er waakzaam op toezien dat de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) effectief ingevoerd wordt.”

De Big Jump gaat in heel Europa verder tot minstens 2021 (nieuwe deadline voor de EKW).

Info en contact:

GoodPlanet Belgium: 
Coline BRIS – +32 (0)2 893 08 08 – +32 (0)470 655 785 – c.bris@goodplanet.be

* Naar een idee van Roberto Epple en andere stichtende leden van GoodPlanet Belgium.
www.bigjump.org