BIG JUMP 2017: 9 juli om 15u

BigJump2016-1

Videoreportage van de Big Jump 2016 in Han-sur-Lesse >

Sinds 2005 organiseert GoodPlanet Belgium in samenwerking met nationale en lokale partners de Big Jump* in België. Dit initiatief berust op een eenvoudig concept: elke tweede zondag van juli springen burgers uit heel Europa om 15u in het water om te tonen dat ze wakker liggen van proper water.

Door tijdens de Big Jump* in het water springen, vragen we op een symbolische manier aandacht voor
waterlopen die bruisen van het leven en waarin we zelf zonder gevaar een verfrissende duik kunnen nemen.
We steunen de beleidsplannen die als doel hebben de ecologische toestand van onze rivieren te herstellen. Met de Big Jump*, tonen Europese burgers dat ze er waakzaam op toezien dat de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) effectief ingevoerd wordt.”

De Big Jump gaat in heel Europa verder tot minstens 2021 (nieuwe deadline voor de EKW).

Info en contact:

GoodPlanet Belgium: 
Ellen De Bock | +32 (0)2 893 08 14 | +32 (0)473 64 21 13
bigjump@goodplanet.be

* Naar een idee van Roberto Epple en andere stichtende leden van GoodPlanet Belgium.
www.bigjump.org