BIG JUMP 2017: 9 juli om 15u

BJ Sint-Truiden

BEDANKT aan de organisatoren van de 15 Big Jumps in België, de meer dan 1200 springers en 4000 supporters om aandacht te vragen voor proper water!
Afspraak op zondag 8 juli om 15u voor de Big Jump 2018.

Facebookalbum van de Big Jump 2017 >
Videoreportage van de Big Jump 2016 in Han-sur-Lesse >

 

Sinds 2005 organiseert GoodPlanet Belgium in samenwerking met nationale en lokale partners de Big Jump* in België. Dit initiatief berust op een eenvoudig concept: elke tweede zondag van juli springen burgers uit heel Europa om 15u in het water om te tonen dat ze wakker liggen van proper water.

Door tijdens de Big Jump* in het water te springen, vragen we op een symbolische manier aandacht voor waterlopen die bruisen van het leven en waarin we zelf zonder gevaar een verfrissende duik kunnen nemen. We steunen de beleidsplannen die als doel hebben de ecologische toestand van onze rivieren te herstellen. Met de Big Jump*, tonen Europese burgers dat ze er waakzaam op toezien dat de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) effectief ingevoerd wordt.”

De Big Jump gaat in heel Europa verder tot minstens 2021 (nieuwe deadline voor de EKW).

Info en contact:

GoodPlanet Belgium: 
Ellen De Bock | +32 (0)2 893 08 14 | +32 (0)473 64 21 13
bigjump@goodplanet.be

* Naar een idee van Roberto Epple en andere stichtende leden van GoodPlanet Belgium.
www.bigjump.org

Advertenties